szkoła

Zajęcia od 5 stycznia 2019 r.

Szanowni uczniowie i rodzice przypominamy, że naukę w naszej szkole po świątecznej przerwie rozpoczynamy w dniu 5 stycznia 2019 r. zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

W terminie 2-4 stycznia 2019 r. obowiązują w naszej szkole dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.