00-2

Uwaga zmiana planu

Od 2 października 2017 r. (poniedziałek) nastąpi zmiana planu lekcji dla uczniów klas I i IV szkoły muzycznej II stopnia.
Szczegółowe informacje dostępne są na tablicy ogłoszeń obok portierni.