Muzyczna Akademia Młodych „TALENT”


Muzyczna Akademia Młodych „TALENT” przy Towarzystwie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku prowadzi zajęcia, dla dzieci i młodzieży zainteresowanej rozwojem swoich uzdolnień muzycznych, takie jak:

* gra na instrumencie – zajęcia indywidualne dla dzieci od 5 roku życia i młodzieży, uczeń może podjąć naukę na skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, fortepianie, akordeonie, flecie, oboju, klarnecie, fagocie, saksofonie, trąbce, waltornii, puzonie czy organach klasycznych.

* śpiew solowy.

* rytmika – zajęcia rytmiczno-ruchowe dla dzieci w wieku 4 – 7 lat (grupy 10-cio osobowe).

* zajęcia dla PRZEDSZKOLAKÓW – zajęcia plastyczne z profilaktyką logopedyczną + rytmika + j. angielski, dla dzieci w wieku 3 – 5 lat (grupy max 12 osobowe).

Zapewniamy wysoką jakość kształcenia w oparciu o program szkoły muzycznej. Zajęcia prowadzone są przez pedagogów tejże szkoły.

KWESTIONARIUSZE zgłoszeniowe do MAM „TALENT”:

INSTRUMENT – pobierz

ŚPIEW SOLOWY – pobierz

RYTMIKA – pobierz

ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW – pobierz