MKIDN_B5

Stypendium MKiDN 2017

Szanowni Państwo niezmiernie miło nam poinformować, że w gronie 18 stypendystów MKiDN – uczniów szkół muzycznych, plastycznych i baletowych znalazł się Marcin Knura uczeń klasy organów Elżbiety Włosek-Żurawieckiej. Dyplomy stypendialne najzdolniejszym dyplomantom szkół artystycznych wręczyła w dniu 8 czerwca 2017 r. Podsekretarz Stanu w MKiDN Wanda Zwinogrodzka.

Musimy nadmienić, że uroczystość wręczenia stypendiów jest wielkim wydarzeniem dla środowiska szkół artystycznych – laureaci przyjeżdżają do Warszawy z całej Polski w towarzystwie dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców i osób towarzyszących. Stypendium może być przyznane jedynie uczniowi szkoły średniej, który uzyskał za semestr wysoką średnią ocen z przedmiotów artystyczno – zawodowych oraz jest laureatem krajowego lub międzynarodowego konkursu.

MKiDN_20170619_Zwinogrodzka_Nagrody1

Pierwsza osoba od prawej – Podsekretarz Stanu w MKiDN Wanda Zwinogrodzka, czwarta osoba od prawej – Marcin Knura