herb

Stypendia Województwa Śląskiego

Miło nam poinformować, że kolejny raz wśród stypendystów województwa śląskiego znaleźli się uczniowie naszej szkoły. Tym razem są nim organiści klasy Elżbiety Włosek-Żurawieckiej: Szymon Jarzyna i Mariusz Wycisk.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Jest przyznawane w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od września 2015 roku do czerwca 2018 roku”.

Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się 22 września 2017 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Aktualizacja 25.09.2017 r.
„To dla mnie ogromny zaszczyt spotkać się z najlepszymi uczniami województwa śląskiego” – tak przywitał zebranych na uroczystości wręczenia dyplomów stypendialnych Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego. – „Inicjatorem tych stypendiów jest Jan Olbrycht, obecnie eurodeputowany, który przekonywał, że obowiązkiem jest promowanie tych najzdolniejszych Gratuluję Wam waszych talentów i tego, jak je rozwijacie. Tak trzymać!” – dodał.

„Gratuluję wszystkim, którzy ubiegali się o stypendia. Słowa uznania i podziękowania należą się też jednak nauczycielom i rodzicom, bez których nie byłoby tych wyników. Nagradzamy dzisiaj Wasz talent, ale też zaangażowanie i pasję i przy okazji zachęcamy do dalszej pracy” – stwierdziła Lucyna Ekkert, radna Sejmiku Województwa Śląskiego, przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Musimy dodać, że jednym z podstawowych kryteriów przyznania stypendiów była średnia ocen na świadectwie. By móc starać się o wyróżnienie marszałka województwa, trzeba było legitymować się wynikiem co najmniej 4,8. W sumie z wnioskiem o przyznanie stypendium zgłosiło się 160 uczniów, z których wybrano 30 najlepszych.

 S.J.stypendium MWŚ  M.W.stypendium MWŚ

DSCN3821

Od lewej: Mariusz WYCISK, Jarzyna SZYMON, mgr Adriana BROLA – kierownik sekcji akordeonu i organów

1506077612

Trzydzieścioro najzdolniejszych uczniów województwa śląskiego, którym zostało przyznane stypendium Marszałka Województwa Śl. (fot. Witold Trólka)