Ikona_EFRR

Przetargi sala koncertowa

Szanowni Państwo w związku z rozbudową naszej szkoły o salę koncertową zachęcamy do składania ofert na:
pełnienie funkcji Koordynatora Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wykonanie robót budowlanych

Szczegóły dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz niezbędne załączniki znajdują się na stronie internetowej:
http://bip.e-cea.pl/0931/zamowienia-publiczne.

Przetargi zostały ogłoszone w dniu dzisiejszym tj. 24.07.2017 r. na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 556441-N-2017 z dnia 2017-07-24 r. (roboty budowlane):
https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=169b17be-e950-4511-b07f-a6beb3ff759d

Ogłoszenie nr 556808-N-2017 z dnia 2017-07-24 r. (koordynator budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego):
https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=44df9ac4-127f-461a-90ed-ffc075eaef70