Ikona_EFRR

Przetarg – rozbudowa sali koncertowej

Szanowni Państwo w związku z rozbudową naszej szkoły o salę koncertową zachęcamy do składania ofert na: wykonanie robót budowlanych

Szczegóły dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz niezbędne załączniki znajdują się na stronie internetowej:
https://bip.e-cea.pl/0931/zamowienia-publiczne/roboty-budowlane-24-08-2017

Przetarg został ogłoszony w dniu dzisiejszym tj. 24.08.2017 r. na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych:

– Ogłoszenie nr 576473-N-2017 z dnia 2017-07-24 r. (roboty budowlane):
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c7b66db2-badd-4185-8789-10ac62f65782