szkoła

Przetarg Roboty budowlane

Szanowni Państwo w związku z rozbudową naszej szkoły o salę koncertową zachęcamy do składania ofert na  wykonanie robót budowlanych.

Szczegóły dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz niezbędne załączniki znajdują się na stronie internetowej: Roboty Budowlane 17.01.2019

Przetargi zostały ogłoszone w dniu dzisiejszym tj. 17.01.2019 r. na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 504617-N-2019 z dnia 2019-01-17 r. (roboty budowlane): https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego