nutki_strona

Podziękowania Marii Warchoł-Sobiesiak

Przepełniona uczuciem wdzięczności, pragnę złożyć moje z głębi serca płynące podziękowania Wszystkim, którzy spowodowali, że dwa dni – 3-ci i 21-szy czerwca 2017 roku, w których upamiętniałam 50-tą rocznicę mojej działalności dydaktyczno-artystycznej, będą dla mnie do końca życia naznaczone dużym przeżyciem emocjonalnym.
Dziękuję Księżom – ks. dr Wiesławowi Hudkowi i ks. dr Rafałowi Śpiewakowi za odprawienie Mszy św. w Bazylice św. Antoniego w mojej intencji, za modlitwę. Księdzu Rafałowi szczególnie – za wyjątkową, piękną, serdeczną, niezapomnianą homilię.

Wszystkim uczestniczącym we mszy św. – Rodzinie, Uczniom i ich Rodzicom, Studentom, Przyjaciołom, jak też uświetniającemu liturgię chórowi rybnickiej Szkoły Muzycznej „Dominanta” pod dyrekcją dr hab. Joanny Glenc, również gorąco dziękuję.

Koncert, jaki odbył się po mszy św. na terenie szkoły muzycznej oraz spotkanie po nim z Uczniami, Absolwentami i licznym Gronem Przyjaciół, pozostawił we mnie niezatarte wrażenie.

Dziękuję uczestniczącym w koncercie Uczniom – Pawełkowi Salamonowi, Agnieszce Mentel i Michałowi Orlofowi, Absolwentowi Arturowi Hesowi oraz uświetniającym to wydarzenie – Pani Halinie Teligowej, Roksanie Maychrowskiej i Aleksandrowi Telidze (juniorowi). Poprzedzający koncert krótki film p.t. „Okruchy wspomnień…ich czar…” autorstwa Pani Barbary Bytner, był pięknym wprowadzeniem w atmosferę pierwszej części obchodzonego jubileuszu.

Jego drugą częścią był koncert symfoniczny 21-go czerwca w Rybnickim Centrum Kultury. Moje ogromne wyrazy wdzięczności i podziękowanie za jego zorganizowanie i doprowadzenie do realizacji kieruję pod adresem Pani Dyrektor Szkoły Muzycznej Romany Kuczery, Dyrektora Centrum Kultury Pana Michała Wojaczka oraz wykonawców – Orkiestry Symfonicznej Szkoły Muzycznej im. K. i A. Szafranków poprowadzonej przez maestro Sławomira Chrzanowskiego i Solistów biorących w nim udział. Dziękuję gorąco Solistce Opery Krakowskiej Pani Katarzynie Oleś-Blacha za piękne wykonanie Exultate Jubilate W. A. Mozarta, a Panu Arturowi Hesowi – za równie piękne wykonanie Andante spianato i Wielkiego Poloneza Es-dur F. Chopina. Panu dr Marcinowi Leśniewskiemu dziękuje za stworzenie oprawą słowna wyjątkowego klimatu koncertu.

Dziękuję stokrotnie za wszystkie słowa życzliwości i uznania oraz życzenia pod moim adresem: Pani Danucie Podgórskiej reprezentującej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panu Prezydentowi Miasta Rybnika Piotrowi Kuczerze i Panom – Norbertowi Prudlowi oraz Antoniemu Smołce (reprezentującym Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków) – za listy gratulacyjne.

Na koniec wyrazy wdzięczności kieruję pod adresem Pań z sekretariatu szkoły muzycznej – Iwony Gros, Patrycji Kruczek i Agnieszki Świst, które swym zaangażowaniem pomagały w organizacji obu wydarzeń.

Wspomnienie ich, związane z nimi wspaniałe przeżycia, są dla mnie olbrzymim ładunkiem pozytywnej energii dającej siły do dalszych muzycznych działań. Tak, więc – DZIĘKUJĘ

Maria Warchoł-Sobiesiak