depositphotos_86751488-stock-illustration-handdrawn-royal-castle-in-warsaw

Nagrody za wybitne osiągnięcia

Niezmiernie jest nam miło poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński przyznał Nagrody I stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy pedagogiczno-artystycznej dwóm pedagogom naszej szkoły: Pani Dyrektor Romanie Kuczerze oraz Pani Kierownika Sekcji Fortepianu Marii Warchoł-Sobiesiak.

Nagrody zostały wręczone przez podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wandę Zwinogordzką podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, w dniu 10 listopada b.r.

Podczas uroczystości wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka odczytała list wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Glińskiego, w którym pogratulował wyróżnionym nauczycielom. Jak podkreślił wicepremier, coroczne nagrody dla szerokiego gremium pedagogów świadczą o sile polskiego szkolnictwa artystycznego.

„- Jestem Państwu głęboko wdzięczny za serce okazywane każdemu z uczniów. Wyrazem Państwa zaangażowania jest radość dzieci ze zdobytych umiejętności, jak również nagrody, które otrzymują w krajowej i międzynarodowej rywalizacji. Wielu spośród państwa opiekuje się dotychczasowymi i przyszłymi stypendystami ministra kultury i dziedzictwa narodowego – napisał wicepremier.”

20181010_Dzien_Edukacji_Narodowej_Zamek_(1)

fot. Danuta Matloch

Minister Gliński nawiązał również do zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zwracając uwagę, że przywrócenie polskiej państwowości było nie tylko aktem historycznej sprawiedliwości, ale przede wszystkim spełnieniem wielkiego, narodowego marzenia o wolności i samostanowieniu. To marzenie w czasach zaborów podtrzymywała właśnie narodowa kultura, obecna w życiu Polaków, żywa w ludowej tradycji, ale również w artystycznych dokonaniach wielkich twórców literatury, muzyki i malarstwa.

„- Dar narodowego dziedzictwa, skutecznie przechowany przez porozbiorowe lata, potrzebuje opieki i pielęgnacji także w czasach wolności – dodał minister. – Wraz z upływającym czasem twórcy znajdują naśladowców i kontynuatorów ich artystycznego dzieła. Kultura jest żywa, gdy każdego dnia aktywizuje nowych entuzjastów. Wymaga zarówno znakomitych interpretatorów dzieł już stworzonych, jak i kreatorów adekwatnych do rzeczywistości umiejących ją zrozumieć, utrwalić i przekazać odbiorcom.”

Szef resortu kultury podkreślił, że w realizacji obu tych celów podstawową rolę odgrywa edukacja artystyczna, ponieważ każdy nauczyciel szkoły artystycznej przekazuje zarówno wielowiekowe dziedzictwo, jak i inspiruje nowe działania na polu sztuki.

Wicepremier Gliński podziękował nauczycielom za codzienną pracę, dzięki której wzrasta siła polskiej kultury.

„- Dzięki Państwa zaangażowaniu, ale przede wszystkim własnej artystycznej drodze, połączonej z dydaktycznym kunsztem, uczniowie polskich szkół artystycznych zachwycają na arenach sztuki na całym świecie. Życzę państwu wszelkiej zawodowej i osobistej satysfakcji w poczuciu, że państwa praca kształtuje to, co dla narodu najcenniejsze – jego kulturę i tożsamość – napisał minister kultury.”