KontaktSEKRETARIATgodziny pracy: 8.00 – 18.00

Patrycja KRUCZEK – sekretarz szkoły

Agnieszka ŚWIST – samodzielny referent, sprawy uczniowskie PSM II STOPNIA

tel. 32 755-88-94, fax. 32 422-27-75, mail: sekretariat@psmrybnik.strefa.pl

Iwona GROS – samodzielny referent, sprawy uczniowskie PSM I STOPNIA

tel. 32 755-88-94  w. 114


KSIĘGOWOŚĆgodziny pracy: 8.00-16.00

Lidia PINDUR – główny księgowy

tel. 32 755-88-94  w. 104, fax. 32 422-27-75, mail: cea0931@psmrybnik.strefa.pl


KIEROWNIK GOSPODARCZYgodziny pracy: 8.00-12.00

Jarosław SOBCZUK – tel. 32 755-88-94  w. 104, fax. 32 422-27-75, mail: cea0931@psmrybnik.strefa.pl


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jakub SALAMON – mail: sekretariat@psmrybnik.strefa.pl

BIP – INFORMACJA ADMINISTRATORA – czytaj


BIBLIOTEKAgodziny pracy: wtorek 14.15 – 15.15 i 17.00-17.50, czwartek 18.00 – 18.50

Joanna KORYTOWSKA – nauczyciel bibliotekarz

tel. 32 755-88-94  w. 901


PORTIERNIA – tel. 32 755-88-94  w. 116


NUMER KONTA:

PSM w RYBNIKU:  NBP O-O Katowice 35 1010 1212 3183 7813 9134 0000