Zakręcone Fleciki


REGULAMIN XII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU „ZAKRĘCONE FLECIKI”

XII Ogólnopolski Festiwal „Zakręcone Fleciki” to spotkanie uczniów szkół muzycznych i ognisk muzycznych grających na fletach z zakręconą główką, które odbędzie się 20 maja 2017 roku w PSM I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku.

1. ORGANIZATORZY:
– Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku
– Stowarzyszenie Flecistów Polskich.

2. CELE FESTIWALU:
– prezentacja osiągnięć artystycznych młodych flecistów w wieku 6-11 lat,
– promocja nowoczesnych metod nauczania początkowego gry na flecie,
– wymiana doświadczeń metodycznych między pedagogami,
– integracja uczniów i nauczycieli klas fletu.

3. GRUPY WIEKOWE
– grupa sześciolatków – urodzeni w 2010 r.
– grupa I – pierwszy rok nauki
– grupa II – drugi rok nauki
– grupa III – trzeci rok nauki

4. PROGRAM
– Grupa sześciolatków:
2 utwory z akompaniamentem fortepianu wykonywane z pamięci, których czas trwania nie może przekroczyć 3 min.
– Grupa I:
2 utwory z akompaniamentem fortepianu wykonywane z pamięci, których czas trwania nie może przekroczyć 3 min.
– Grupa II:
Alan Bullard – Etiuda obowiązkowa Sprężysty flet (nuty do pobrania poniżej)
oraz 2 utwory z akompaniamentem fortepianu wykonywane z pamięci;
czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 min.
– Grupa III:
Alan Bullard – Etiuda obowiązkowa Wesoły flet (nuty do pobrania poniżej)
oraz 2 utwory z akompaniamentem fortepianu wykonywane z pamięci;
czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 min.

5. JURY
1) Prezentacje muzyczne będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.
2) Jury ustala zasady oceniania i decyduje o przyznaniu nagród.
3) Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

6. NAGRODY
1) Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
2) Laureaci poszczególnych grup otrzymują dyplom laureata i nagrody rzeczowe. Osoby wyróżnione otrzymują dyplom.
3) Jury przyznaje jedną nagrodę specjalną w postaci instrumentu fletu Jupiter – model wskazany przez organizatora – ufundowaną przez Jarmuła Miusic dla szkoły, której uczeń otrzyma największą ilość punktów.
4) Nagrodzeni i wytypowani przez jury uczestnicy zobowiązani są do udziału w KONCERCIE LAUREATÓW, który odbędzie się po zakończeniu przesłuchań.

7. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1) Zgłoszenia należy przesłać na karcie zgłoszenia w terminie do 21 kwietnia 2017 r.

na adres:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Karola i Antoniego Szafranków
44-200 RYBNIK
ul. Powstańców Śląskich 27
z dopiskiem „Zakręcone Fleciki”

faxem na numer: 32 42 22 775

drogą mailową na adres: sekretariat@psmrybnik.strefa.pl

2) Wpisowe w wysokości 80 złotych należy wpłacić do dnia 21 kwietnia 2017 r. na rachunek:

Stowarzyszenie Flecistów Polskich
50-043 WROCŁAW
pl. Jana Pawła II 2
53 2490 0005 0000 4500 4332 8839
z dopiskiem „Zakręcone fleciki”

3) O zakwalifikowaniu uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 15 maja 2017 r.

4) Uczestnicy występują w kolejności ustalonej przez organizatorów.

5) Uczestnicy występują z własnym akompaniatorem. Istnieje możliwość odpłatnego korzystania z akompaniatora konkursu. Opłata wynosi 30 złotych.

6) Prezentacje uczestników mogą być rejestrowane przez organizatorów w formie zdjęć.

7) Podczas Festiwalu odbędzie się wystawa instrumentów zorganizowana przez sponsora Festiwalu firmę Jarmuła Music.

8) Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

9) Istnieje możliwość zamówienia obiadu w cenie 10 zł. Ilość zamawianych obiadów należy wpisać na karcie zgłoszenia. W przypadku braku zgłoszenia nie będzie możliwości zakupienia obiadu na miejscu. Zamówione obiady muszą być wykupione w biurze Festiwalu przed występem uczestnika.

10) Dodatkowe informacje można uzyskać u pani Grażyny Hejno, tel. 601 844 114

8) Zgłoszenie na Festiwal „Zakręcone fleciki” jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.



LISTA LAUREATÓW XII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU ZAKRĘCONE FLECIKI
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA JURY 2017



Nuty do pobrania: