JURY XIII FORUM – 2017


Komisja – kategoria FORTEPIAN:
prof. zw. Andrzej Jasiński – przewodniczący
dr hab. Anna Górecka, prof. AM – wiceprzewodnicząca
prof. zw. Andrzej Tatarski
prof. dr hab. Mirosław Herbowski


Komisja – kategoria SKRZYPCE:
prof. zw. Konstanty Andrzej Kulka – przewodniczący
adt dr Adam Mokrus – wiceprzewodniczący
prof. zw. Bartosz Bryła
dr Karina Gidaszewska


Komisja – kategoria ZESPOŁY KAMERALNE:
prof. zw. Andrzej Tatarski – przewodniczący
prof. zw. Regina Michalak – wiceprzewodnicząca
prof. zw. Bartosz Bryła
dr Karina Gidaszewska