gov_pl_KORONAWIRUS-1140x520

Komunikat CEA

KOMUNIKAT Centrum Edukacji Artystycznej
w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach artystycznych

W związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 na ternie kraju, Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkołach i placówkach artystycznych zostają w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone.

Dopuszcza się zorganizowanie zajęć opiekuńczych w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia w dniach 12 i 13 marca br.

W okresie zawieszenia zajęć nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

Dodatkowe wytyczne znajdują się w komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej w powyższym zakresie.

Centrum Edukacji Artystycznej


W związku z powyższym zajęcia w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku zostają zawieszone w dniach 12 do 25 marca 2020 r.

Dyrektor szkoły Romana Kuczera