Ikona_EFRR

Budujemy salę koncertową

Jak już wspominała większość regionalnych mediów nasz wniosek dotyczący budowy nowoczesnej sali koncertowej w lutym b.r. przeszedł pozytywnie ocenę II stopnia i został zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tym samym mogliśmy się cieszyć otrzymaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej w wysokości 16 566 109 zł.

My postanowiliśmy się pochwalić tym faktem dopiero dziś. Można zapytać dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Trzy dni temu podpisaliśmy umowę czyli najważniejszy dokument potwierdzający przyznanie dotacji.

Przypomnijmy, że w ramach projektu planowana jest rozbudowa istniejącego budynku naszej szkoły o salę koncertową, która będzie służyć zarówno celom dydaktycznym w zakresie kultury, jak i celom związanym z upowszechnianiem kultury. Cele szczegółowe to:
– poprawa jakości oferty edukacyjnej poprzez stworzenie nowoczesnej bazy warsztatowej oraz zapewnienie właściwych warunków do prezentacji talentu młodych artystów,
– zwiększenie potencjału w zakresie organizacji imprez kulturalnych o charakterze ponadregionalnym – ogólnopolskich i międzynarodowych,
– wzmocnienie roli PSM w Rybniku – elementu dziedzictwa kulturowego miasta i regionu, zarówno w skali lokalnej, jak i ponadregionalnej,
– zwiększenie atrakcyjności Miasta Rybnika jako ważnego ośrodka subregionalnego w południowej części kraju,
– poprawa jakości życia mieszkańców, w szczególności tych zainteresowanych ofertą kulturalną.
Obiekt będzie posiadał wysokie walory estetyczne oraz akustyczne. Całkowita wartość projektu wynosi 20 392 040,00 zł.

W skład sali koncertowej na 300 widzów wchodzi:
– scena na orkiestrę symfoniczną oraz chór – do 70 osób, wraz z podwyższeniem dla instrumentów dętych i perkusji, instalacje sceniczne oraz zapadnię na fortepian
– reżyserka dźwięku, światła, studio nagrań – na tyłach widowni
– kulisy boczne i zascenie, garderoby i zaplecze
– strefę wielofunkcyjnego hallu z kawiarnią i przestrzenią ekspozycyjną na 350 osób
– sale ćwiczeń dla uczniów – wymagające specjalnych warunków (odpowiednie wyciszenie)
– sala chóralna na 50 osób
– sala konferencyjno-audiowizualna na 135 osób
– sala warsztatów muzyczno-ruchowych dla dzieci na 20 osób
– sala warsztatów muzyki dawnej na 6 osób
– pomieszczenia pomocnicze – szatnie, sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze;
– pomieszczenia techniczne – wentylatorownia, rozdzielnia elektryczna, serwerownia, wymiennikownia, itp.

sala-koncertowa_projekt

EFRR_stronka

Środki finansowe pozyskaliśmy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

Jednocześnie informujemy, że w celu zapewnienia realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, udostępniony został mechanizm umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projekcie realizowanym przez naszą szkołę tj. Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku o salę koncertową z zapleczem i przestrzenią ekspozycyjną. Mechanizm ten składa się z adresu e-mail (nadużycia.pois@mr.gov.pl) oraz dedykowanego dla POIiŚ formularza internetowego e-Nieprawidłowości (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).
Instytucja zarządzająca: Ministerstwo ROZWOJU.