PLAN PRACY – ROK SZKOLNY 2018/2019


1. ZEBRANIE OGÓLNE RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II ST.

– 19 września 2018 r. godz. 18.30, sala koncertowa

  2. KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

– 31 sierpnia 2018 r. godz. 12.00

– 6 września 2018 r. godz. 12.00

– 28 stycznia 2019 r. godz. 12.00

– … kwietnia 2019 r.

– … czerwca 2019 r.

– … czerwca 2019 r.

– pozostałe spotkania Rady Pedagogicznej wg potrzeby

  3. EGZAMINY, PRZESŁUCHANIA

– grudzień 2018 r. / styczeń 2019 r. – przesłuchania półroczne (I i II stopień)

– … r. – egzaminy promocyjne (I i II stopień)

– październik / listopad 2018 r. – szkolne etapy kwalifikacji kandydatów do Makroregionalnych i Regionalnych Przesłuchań CEA

  4. MAKROREGIONALNE PRZESŁUCHANIA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH II ST.:

– 17.11.2018 r. (ORGANY)

– 19-21.11.2018 r. (INSTRUMENTY DĘTE DREWNIANE: flet, klarnet, obój)

– 20.11.2018 r. (GITARA i ZESPOŁY GITAROWE)

– 22.11.2018 r. (AKORDEON i ZESPOŁY AKORDEONOWE)

– 23-24.11.2018 r. (WIOLONCZELA i KONTRABAS)

– 26-28.11.2018 r. (FORTEPIAN)

– 29.11-01.12.2018 r. (SKRZYPCE i ALTÓWKA)

– 03.12.2018 r. (INSTRUMENTY DĘTE BLASZANE)

  5. REGIONALNE PRZESŁUCHANIA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST.:

– 12-13.11.2018 r. (AKORDEON i ZESPOŁY AKORDEONOWE)

– 19-21.11.2018 r. (SKRZYPCE i ALTÓWKA)

– 23-24.11.2018 r. (INSTRUMENTY DĘTE BLASZANE)

– 26-27.11.2018 r. (WIOLONCZELA i KONTRABAS)

– 28-29.11.2018 r. (GITARA i ZESPOŁY GITAROWE)

– 03-04.12.2018 r. (INSTRUMENTY DĘTE DREWNIANE: klarnet, saksofon)

– 06-07.12.2018 r. (INSTRUMENTY DĘTE DREWNIANE: flet)

– 08.12.2018 r. (INSTRUMENTY DĘTE DREWNIANE: obój, fagot)

– 10-13.12.2018 r. (FORTEPIAN)

  6. EGZAMINY DYPLOMOWE

– … r.

  7. EGZAMINY WSTĘPNE DO PSM II ST. i BADANIE PRZYDATNOŚCI DO PSM I ST.

– … r.

  8. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

– … r. – klasy VI/II stopnia

– … r. – klasy VI/I stopnia

– 21 czerwca 2019 r. – pozostałe klasy

– … r. – rozdanie dyplomów

  8. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

– 24 grudnia – 31 grudnia 2018 r.

  9. FERIE ZIMOWE

–  11 – 24 lutego 2019 r.

  10. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

– 18 – 23 kwietnia 2019 r.

  11. FERIE LETNIE

– 22 czerwca 2019 r. – 31 sierpnia 2019 r.

  12. DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

– 2 listopada 2018 r.

– 2-4 stycznia 2019 r.

– 2 maja 2019 r.