PLAN PRACY – ROK SZKOLNY 2017/2018


1. ZEBRANIE OGÓLNE RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II ST.

– 13 września 2017 r. godz. 18.00, sala koncertowa

  2. KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

– 1 września 2017 r. godz. 12.00

– 14 września 2017 r. godz. 12.00

– 25 stycznia 2018 r. godz. 12.00

– … kwietnia 2018 r.

– … czerwca 2018 r.

– … czerwca 2018 r.

– pozostałe spotkania Rady Pedagogicznej wg potrzeby

  3. EGZAMINY, PRZESŁUCHANIA

– grudzień 2017 r. / styczeń 2018 r. – przesłuchania półroczne (I i II stopień)

– … r. – egzaminy promocyjne (I i II stopień)

– październik / listopad 2017 r. – szkolne etapy kwalifikacji kandydatów do Regionalnych Przesłuchań CEA (kl. IV-V/C6, kl. II-III/C4 – soliści, zespoły kameralne I st.)

  4. REGIONALNE PRZESŁUCHANIA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH II ST.:

– 22-23.11.2017 r. (AKORDEON i ZESPOŁY AKORDEONOWE)

– 27-29.11.2017 r. (INSTRUMENTY DĘTE BLASZANE)

– 02.12.2017 r. (ORGANY)

– 04-05.12.2017 r. (GITARA i ZESPOŁY GITAROWE)

– 06-08.12.2017 r. (SKRZYPCE i ALTÓWKA)

– 08-09.12.2017 r. (WIOLONCZELA i KONTRABAS)

– 11-13.12.2017 r. (FORTEPIAN)

– 12-15.12.2017 r. (INSTRUMENTY DĘTE DREWNIANE)

  5. EGZAMINY DYPLOMOWE

– … r.

  6. EGZAMINY WSTĘPNE DO PSM II ST. i BADANIE PRZYDATNOŚCI DO PSM I ST.

– … r.

  7. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

– … r. – klasy VI/II stopnia

– … r. – klasy VI/I stopnia

– 22 czerwca 2018 r. – pozostałe klasy

– … r. – rozdanie dyplomów

  8. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

– 23 grudnia – 31 grudnia 2017 r.

  9. FERIE ZIMOWE

– 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

  10. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

– 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

  11. FERIE LETNIE

– 23 czerwca 2018 r. – 31 sierpnia 2018 r.

  12. DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

– 22 i 23 marca 2018 r.

– 30 kwietnia 2018 r.

– 2 i 4 maja 2018 r.