PLAN PRACY – ROK SZKOLNY 2016/2017


1. ZEBRANIE OGÓLNE RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II ST.

– 8 września 2016 r. godz. 18.30, sala koncertowa

  2. KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

– 31 sierpnia 2016 r. godz. 11.30

– 8 września 2016 r. godz. 13.30

– … stycznia 2017 r.

– … kwietnia 2017 r.

– … czerwca 2017 r.

– … czerwca 2017 r.

– pozostałe spotkania Rady Pedagogicznej wg potrzeby

  3. EGZAMINY, PRZESŁUCHANIA

– 1 grudnia 2016 r. – 12 stycznia 2017 r. – przesłuchania półroczne (I i II stopień)

– 24 maja – 14 czerwca 2017 r. – egzaminy promocyjne (I i II stopień)

– październik/listopad 2016 r. – szkolne etapy kwalifikacji kandydatów do Regionalnych Przesłuchań CEA (kl. IV-V/C6, kl. II-III/C4 – soliści, zespoły kameralne I st.)

  4. REGIONALNE PRZESŁUCHANIA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST.:

– 28-29 listopada 2016 r. (INSTRUMENTY DĘTE BLASZANE)

– 30 listopada 2016 r. (AKORDEON i ZESPOŁY AKORDEONOWE)

– 1 grudnia 2016 r. (WIOLONCZELA i KONTRABAS)

– 5-6 grudnia 2016 r. (INSTRUMENTY DĘTE DREWNIANE)

– 7-8 grudnia 2016 r. (FORTEPIAN)

– 9-10 grudnia 2016 r. (GITARA i ZESPOŁY GITAROWE)

– 15-16 grudnia 2016 r. (SKRZYPCE i ALTÓWKA)

  5. EGZAMINY DYPLOMOWE

– 20 kwietnia – 31 maja 2017 r.

  6. EGZAMINY WSTĘPNE DO PSM II ST. i BADANIE PRZYDATNOŚCI DO PSM I ST.

– 30 maja – 22 czerwca 2017 r.

  7. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

– 31 maja 2017 r. – klasy VI/II stopnia

– 21 czerwca 2017 r. – klasy VI/I stopnia

– 23 czerwca 2017 r. – pozostałe klasy

– 01 czerwca 2017 r. – rozdanie dyplomów

  8. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

– 23 grudnia – 31 grudnia 2016 r.

  9. FERIE ZIMOWE

– 16 – 29 stycznia 2017 r.

  10. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

– 13 – 18 kwietnia 2017 r.

  11. FERIE LETNIE

– 24 czerwca 2017 r. – 31 sierpnia 2017 r.

  12. DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

– 31 października 2016 r.

– 6 i 7 kwietnia 2017 r.

– 2 maja 2017 r.

– 16 czerwca 2017 r.