PSM II STOPNIA – ZAJĘCIA TEORETYCZNE


Rok szkolny 2016/2017 – UWAGA ZMIANA !!!

PLAN LEKCJI PSM II STOPNIA – pobierz


LEGENDA:

ZMzEN – Zasady muzyki z elementami edycji nut
HMzLM – Historia muzyki z literaturą muzyczną
KS – Kształcenie słuchu
FM – Formy muzyczne
Chł – Chorał
H – Harmonia
OS – Orkiestra symfoniczna
OD – Orkiestra dęta
Ch – Chór
KON. – Sala koncertowa
KAM. – Sala kameralna