Plan lekcji

Prosimy o zapoznanie się z planem lekcji zajęć teoretycznych w roku szkolnym 2017/2018.

Na zajęciach teoretycznych w klasach I-VI cyklu 6-letniego PSM I st. oraz PSM II st. obowiązuje podział na grupy (A, B, C).  Wybór grupy jest dowolny tzn. uczeń ma możliwość wyboru tej grupy, której rozkład godzinowy zajęć jest najbardziej korzystny.
Natomiast zajęcia z instrumentu uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem.