Plan lekcji

UWAGA
Zmiana planu  zajęć teoretycznych dla uczniów klasy IV działu dziecięcego i klasy III działu młodzieżowego.
Prosimy o zapoznanie się ze zmienionym planem lekcji zajęć teoretycznych w roku szkolnym 2018/2019.

Na zajęciach teoretycznych w klasach I-VI cyklu dziecięcego PSM I st. oraz PSM II st. obowiązuje podział na grupy (A, B, C).  Wybór grupy jest dowolny tzn. uczeń ma możliwość wyboru tej grupy, której rozkład godzinowy zajęć jest najbardziej korzystny.
Natomiast zajęcia z instrumentu uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem.